Resmi kurum ve kuruluşların kullandıkları Matbu evrak ve defterlerin imalatı tesisimizde istenilen özelliklerde üretilmektedir. Bazı matbu evraklar yeni ticaret kanununa göre resmi evrak gibi değerlendirilmektedir. Sözleşmeler, senetler, tahsilat ve tediye makbuzları, zarf ve antetli kağıtlarda bulunması kanunen zorunlu bilgilerin mutlaka evraklara konulması gerekir. Uyuşmazlıklarda zor duruma düşmemek için buna dikkat edilmelidir.