Katalog, içeriğinde hizmet veya ürünlerin bulunduğu tanıtım kitapçığıdır. Katalog çeşitleri kendi içerisinde alfabetik katalog, sistematik katalog ve firma katalogları olarak üç farklı kısma ayrılmaktadır.